Zarządzenia 2020/2021

ZARZĄDZENIE NR 1/2020/2021 Rektora Wyższej Szkoły Humanistyczno-Przyrodniczej Studium Generale Sandomiriense w Sandomierzu z dnia 30września 2020 roku w sprawie szczegółowej organizacji roku akademickiego 2020/2021

ZARZĄDZENIE NR 2/2020/2021 Rektora Wyższej Szkoły Humanistyczno-Przyrodniczej Studium Generale Sandomiriense w Sandomierzu z dnia 30września 2020 roku w sprawie organizacji kształcenia w roku akademickim 2020/2021

ZARZĄDZENIE NR 3/2020/2021 Rektora Wyższej Szkoły Humanistyczno-Przyrodniczej Studium Generale Sandomiriense w Sandomierzu z dnia 30 września 2020 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji zachowania reżimu sanitarnego dla nauczycieli akademickich, pracowników nie będących nauczycielami i studentów Wyższej Szkoły Humanistyczno-Przyrodniczej Studium Generale Sandomiriense w Sandomierzu w roku akademickim 2020/2021

Załącznik do Zarządzenia Rektora WSHP nr 3/2020/2021 z dnia 30 września 2020 r. INSTRUKCJA zachowania reżimu sanitarnego dla nauczycieli akademickich, pracowników nie będących nauczycielami i studentów Wyższej Szkoły Humanistyczno-Przyrodniczej Studium Generale Sandomiriense w Sandomierzu